Metzelsupp  

Was mr doch fer guete Sacha
Ka´aus so-ma Säule macha!

Aus sei´m Saustall hentrem Haus
Ziegt dr Bauer d Botzel raus,
Packt se, daß se graozt ond quixt,
Arme Botzel, heut wurst giext!
Guck, do stoht dr Metzger Gmähle,
Wetzt sei Messer an sei´m Stähle,
Ds Säulesstecha ist sei´Braot,
Dear sticht etzet d Botzel z taot.
Ds Säule schreit: "O jemine!"
Strabelt nomol - no isch he!

Etzt wurd brüaht ond gschabt ond brennt,
Weil halt Säu doch Butzla send.
Ond no wetzt dr Metzger Gmähle
Ds Metzgermesser an sei´m Stähle,
Schneid em Aohra weg ond Schwanz
Ond versäbelt ds Säule ganz,
Siedet, hackt ond macht ond tuat
Ond ruadelt rom em Schweinebluat.

Drenne hentrem Tisch em Eck
Hockt dr Bauer vor am Speck.
Dear muaßt se heut bais verleida,
Muaß dean Speck en Würfel schneida,
Ond soviel r ka´verkrafta
Kesselfloisch ond Würst verhafta,
Ond wiass etzt om d Esseszeit
Sauerkraut ond Blonze geit,
Sait r: "Herrschaft, descht a Schlauch,
Hatt i no mei´s Blässa Bauch!".


Was mr doch fer guate Sacha
Ka´aus so-ma Säule macha!
Schonka, Brotwürst, Schwartamaga,
Knöchla, guate, et zom saga!
Schmalz zom Fasnetküachla bacha
Ond zom andre guate Sacha,
Gräuchte Zöngla, saure Nierla,
s send doch mögeliche Tierla!
Rippla, Rauchfloisch, Sulz ond Griaba,
So na Säule muaß mr lieba!

Bluat- ond Leaberwurst ond Kraut,
Füllt am Märkt de Baura d Haut,
Brotes, Kotlett onterdessa,
Descht schao maih a Herrafressa!
I sag soviel: Gang mr-a-weg,
So-n-a Sau verdeant Respekt!

 

August Lämmle