D e r   G o t t l i e b  

 

Dr Gottlieb isch a alter Ma,

der nemme so viel schaffa ka.

Sei Buckel wird afanga kromm,

er schäffelt halt dahoim so rom.

Em Kopf, do hätt er's schao no ghet,

bloß d'Ärm ond Füeß, dia wellet net,

ond 's Herz tuet manchmol arge Stöß - .

Der Gottlieb denkt: 's isch nemme dees!

 

Do isch a Glück ond wahrer Trost:

Em Keller liegt sei Biramoscht.

Dean ka der Gottlieb no vertraga,

ganz besonders uf en schwera Maga.

So kommts au vor, daß en dr Nacht

sei Maga eahm Beschwerda macht,

drom stellt am Obed sich der Ma

da Moschtkruag uf da Nachttisch na.

No langt er nachts bloß nebe nom

ond holt sich gschwend sei Krüegle rom

ond trenkt no von seim Moscht en Schoppa

ond ka do druf halt so guat koppa!

Ond wenn er koppt hat, schloft er sachte

ond friedlich durch bis morgeds achte.

 

Aber doletscht, mittla en der Nacht,

do isch der Gottlieb zmol verwacht

ond holt sich gschwend sei Krüegle her

und merkt: Des Krüegle ischt jo leer!

 

Jetzt sapperlott, des hat no gfehlt,

wer hat des Krüegle leer nagstellt?

Er macht sei Nachttischlampe a,

guckt nach seim Weible neba dra.  

 

"Mei Kruag isch leer" so brommt er nom.

"Was isch ?, ach laß me schlafe, komm!"

" I sag, mei Kruag isch leer, zom Donder!

Jetzt mueß mer en de Keller nonter!“

 

Daß sui den Moscht holt, glaubt er net,

bloß er möcht au net aus em Bett.

Do fangt se au no a, eehn z'foppa:

"Gang selber naa, i will net koppa!"

  

Des hat en g'ärgert, s'isch koi Wonder,

er schlupft en d'Schlappa ond goht nonter.

Em Nachthemd stoht er vor em Faß,

er friert ond isch a bißle blaß.

 

Er buckt sich nonter, dreht am Hahne

ond denkt, als tät er Oheil ahne:

"Wenn do jetzt nex mehr drenne wär!"

Ond schlag me's Blechle: 's Faß isch leer!

 

Ja Hemmel-Stuagort-Sackerment,

nemmt des heut überhaupt koi End?

Dr Krueg isch leer, on’s Faß isch leer,

on’s Weib des tuat me foppa,

ond i sott doch so naitich koppa!

 

Der Gottlieb isch a alter Ma,

wo nemme so viel schaffe ka.

Em Köpfle aber hat er's ghet,

ond uffgea  tuet dr Gottlieb net!

 

's oi Faß isch leer, was tuat mer no?

Mr sticht des andre Fäßle a !

Er stellt sei Krüagle nebe nom

ond guckt sich nach em Werkzeug om.

 

En Hahna holt er aus dr’ Kischt,

er woiß au, wo der Hammer ischt.

En Oimer stellt er sorglich dronter,

Dr Gottlieb wird dobei ganz monter.

 

Da Hahne legt er uf da Hocker,

no macht er sacht dr Sponda locker.

Er woiß, dass jetzt nô glei pressiert

wenn er net uffpaßt, isch passiert.

 

Dr Sponda raus! Dr Hahna her!

Ja Leut, wenn des so oifach wär!

Der Moscht schießt raus, jetzt nei da Hahna!

Sei Hemmed wedelt wie a Fahna.

 

'S wird leider auch bißle naß,

dr Hahn isch aber dren em Faß!

jetzt schnauft dr Gottlieb, guat isch ganga,

ond will sich geschwend sei Krüagle langa.

 

Er tuat sich nach dr Seite wenda,

do hebt en ebber am Hemmed henta.

Er guckt jetzt nom noch seim Hemd

a Stück isch ens Spondloch nei‘ klemmt!

  

Heut hat er Pech, des muaß mer saga,

der Gottlieb gibt sich langsam gschlaga.

Er hockt sich uf dr Hocker na

on guckt sei eiklemmts Hemmed a.

 

Jetzt was - de Hahne nomol raus?

Des schafft er nemme, do isch aus.

 

Er guckt sich nach seim Krüagle om,

des langts grad no, er holt sich's rom.

Er füllt sichs voll ond trenkt en Schoppa

ond tuat a paarmol kräftig koppa.

 

Ond richtig, glei druf wirds em leichter!

Er lächelt - em 'a Engel gleicht er.

No trenkt er's Krüagle vollends aus

on schlupft no aus seim Hemmed raus !

 

Do hangts am Faß, er stoht drneba, 

ka selber 's lacha net verheba.

Jetzt füllt er no sei Kriagle uf,

steigt monter d'Kellerstaffel nuf.

 

Ganz nacket isch er, bis uf d'Schlappe

ond uf em Kopf sei Zipfelkappe,

so kommt er en sei Schlofstub nei,

do schalt' sei Weib d'Lampe ei.

 

"Ja Gottlieb!" schreit se, ond isch wach,

"was machsch denn du heut Nacht für a Sach ?

Mr’ moint ja grad! - dass du no wellscht !

Komm noo rei, daß Du di net verkälscht!"

 

Dr Gottlieb guckt sei Weible a,

stellt 's Krüegle uf de Nachttisch na.

No hat er schnell sei Decke g'lupft

ond isch en sei Bett neigschlupft.

 

Er isch halt doch a alter Ma !!